I enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) krävs samtycke från varje enskild person vid fotografering samt lagring av bilder. Med anledning av lagen har bildarkivet tagits bort på obestämd framtid. Min förhoppning är att kunna publicera bildarkivet igen. Innan det sker behöver jag dock ha fått mig en bättre uppfattning om lagen.

Lämna en kommentar